Årsmøte 2018

Her kommer årsmøtepapirer for klubbens årsmøte 2018.

*Årsberetning Rana Squashklubb 2017

*Regnskap Rana Squashklubb 2017

*Revisoraaport 2017Revisorrapport Rana Squashklubb2017

*Valg 2018

*Det er ingen innkomne saker til årsmøtet.

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøtet på Fregatten mandag 12.03.18. kl 1900.

Reklamer

Årsmøte 2018

Til medlemmene i Rana Squashklubb.

Mo i Rana 11.02.18.

Innkalling til årsmøte i Rana Squashklubb.

Styret innkaller herved til årsmøte i Rana Squashklubb.

Årsmøtet avholdes 12.03.18. kl 1900 på Fregatten Restaurant på ytteren.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26.02.18.  til ranasquash@gmail.com .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på ranasquash.wordpress.com og  facebook.com/groups/221757061239064.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Logokonkurranse

Rana Squashklubb har ikke fått noen logo enda. Dette må gjøres noe med, og styret innviterer alle kreative medlemmer til klubbens logokonkuranse.
Det legges ingen begrensninger på utforming, men husk at motivet må egne seg på trykk, som brevhode, emblem og draktmerke.
Forslag sendes til leder Thomas Qvidal, tp@live.no.
Frist for innlevering; 5. november 2016.
Vinneren får stor ære og gratis klubbmedlemskap på livstid!!!
Lykke til!!

Oppsett høstturnering

Her kommer ino om høstens turnering.

 

Puljeoppsett

Damer A          Damer B

Marthe S.B.     Maria S.

Hanne J.           Cecilie H.

Line Anita A.     Bálint J.

Ida G.J

Herrer A            Herrer B           Herrer C

Lincoln               Ole M                Anders

Sven H                Jørn                    Tom B

Leslie                   Peter                  Torbjørn

Daniel                  Terje                   Isak  + Tom D

 

 

 

Det spilles puljespill. Alle møter alle i sin pulje.

Rangering etter puljespill plasserer spilleren i oppsett for videre utslagsspill.

I utslagsspillet er det bare vinneren som går videre.

Det spilles matcher best av 3 sett. Finalene spilles best av 5 sett.

Det benyttes ball med 2 gule prikker.

Matchvinner dømmer neste kamp.

Det anslås ca 15 minutter pr. kamp, men kampene spilles fortløpende uten fastsatt starttid.

Spillere tillates 3 minutter oppvarming på banen før kamp.

FREDAG 02.09.16.

PULJESPILL

BANE 1                                                              BANE 2

KL KAMP SPL SPL SCORE KAMP SPL SPL SCORE
1800 D1 HANNE

 

LINE A H2 TOM D ISAK B
D3 CECILIE BÁLINT H4 LESLIE DANIEL
D5 HANNE IDA H6 JØRN TERJE
D7 MARIA BÁLINT H8 LINCOLN LESLIE
1900 D9 LINE A IDA H10 OLE M JØRN
D11 MARIA CECILIE H12 LINCOLN DANIEL
H 13 OLE M TERJE

 

LØRDAG 03.09.16.

PULJESPILL

BANE 1                                                              BANE 2

KL KAMP SPL SPL S

C

O

R

E

KAMP SPL SPL S

C

O

R

E

0900 D14 MARTHE HANNE H15 ANDERS TOM D
H16 SVEN H LESLIE H17 PETER TERJE
H18 ANDERS TOR-

BJØRN

H19 TOM B ISAK
D20 MARTHE LINE A H21 JØRN PETER
H22 ANDERS TOM H23 TOR-

BJØRN

TOM D
H24 SVEN H DANIEL H25 OLE M PETER
H26 TOR-

BJØRN

ISAK H27 TOM B TOM D
H28 LINCOLN SVEN H D29 MARTHE IDA
H30 TOM B TOR-BJØRN H31 ANDERS ISAK

 

LØRDAG 03.09.16.

UTSLAGSSPILL OG FINALER

BANE 1                                                              BANE 2

KL KAMP SPL SPL S

C

O

R

E

KAMP SPL SPL S

C

O

R

E

1115 D32 NR 2 B NR 3 A H33 NR 3 B NR 3 C
D 34 NR 1 B NR 4 A H35 NR 2 C NR 5C
D 36 NR 2 A NR 3 B H 37 NR 2 B NR 4 A
D 38 NR 1 A VINNER 32 H39 NR 3 A NR 4 C
H40 NR 2 A NR 4 B D41 VINNER 34 VINNER 36
H42 NR 1 A VINNER 33 H43 VINNER 35 VINNER 37
H44 NR 1 B VINNE 39 H45 NR 1 C VINNER 40
H46 VINNER 42 VINNER 43
H47 VINNER 44 VINNER 45
D 48 VINNER 41 VINNER 38
H49 VINNER 46 VINNER 47

 

 

lYKKE TIL!!